O autorkach e-Booka

Elżbieta
Fijołek

Właścicielka Giełdy Eventów – agencji eventowej, która przez 8 lat zorganizowała blisko 230 eventów biznesowych dla Klientów. Jako założycielka i prezes Klubu Odpowiedzialnego Biznesu tworzy z Zespołem jedną z największych w regionie organizacji biznesowych, łączących i promujących przedsiębiorców za działania w obszarze CSR.

Z zawodu ekonomistka i finansistka, ukończyła także Zarządzanie na UMCS ze specjalizacją marketingową oraz Finanse i Rachunkowość. Na studiach była aktywnym członkiem organizacji lokalnych i ogólnopolskiej (Członek Honorowy Forum Młodych Lewiatan).

Więcej o Eli: https://www.youtube.com/watch?v=6Lqr0alg-ug

Katarzyna
Mikulska

Absolwentka kierunku prawno-biznesowego na UMCS i wielokrotny uczestnik projektu “Lokalna Akademia Młodzieżowego Animatora” realizowanego przez Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej i współfinansowanego z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Zwieńczeniem wyżej wymienionego projektu była organizacja dwóch wydarzeń mających na celu zrzeszenie lokalnej społeczności. Były to m.in.: letnie kino plenerowe, warsztaty aktorskie z artystą z Teatru Wielkiego, koncerty w zabytkowych miejscach, ramach których głównymi zadaniami było zarządzanie zespołem (ok. 20 os), efektywne rozdysponowanie środków na wydarzenia, a także pozyskanie dużej ilości sponsorów.