POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU GIEŁDY EVENTÓW WWW.EVENTEBOOK.PL

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest jest firma Giełda Eventów Elżbieta Fijołek (w skrócie GE), Gałęzów 14, 23-100 Bychawa, Regon 061408707, NIP 7132919206, woj. Lubelskie, mail: biuro@gielda-eventow.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Administrator danych osobowych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z firmą Giełda Eventów Elżbieta Fijołek Gałęzów 14, 23-100 Bychawa, Regon 061408707, NIP 7132919206, woj. lubelskie.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności dane osobowe są zbierane i przetwarzane:

  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora, w tym w celu informowania o nowych produktach oferowanych przez Administratora oraz o jego działalności, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o działalności

Administratora lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e- mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym tematycznych alertów prawnych. Zgodnie

z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych

i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo

do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Administrator

przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest

związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia świadczenia usług, zapewnienia obsługi i rozwiązywania problemów technicznych, obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację, obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), prowadzenia badań i analiz Spółki między innymi pod kątem funkcjonalności strony, poprawy

działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywaniu danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnieniu

rozliczalności. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Dane, które nam przekazujesz, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony/a o podanie pełnych danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT. Dane te mogą być przez nas przekazywane kurierom w

celu realizacji zamówienia, firmom płatniczym w celu realizacji płatności. W ramach naszej działalności, w celu wypełniania naszych zadań współpracujemy także z zewnętrznymi usługodawcami. Dane osobowe mogą być im udostępniane, wyłącznie jednak na wskazane powyżej potrzeby. Zapewniamy, że nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Państwa danych innym firmom bądź organizacjom. W żadnych okolicznościach Państwa adres e-mail ani inne dane nie zostaną przez nas wykorzystane w jakimkolwiek celu bez Państwa zgody.

Wtyczki społecznościowe

Nasza strona wykorzystuje wtyczki różnych sieci społecznościowych. Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron zawierającą wtyczki społecznościowe przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami sieci społecznościowej. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo konkretną stronę. Jeżeli jesteś zalogowany/a w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Twoim kontem. Jeśli skorzystasz z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to” albo zamieszczenie tweeta, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka lub Twittera i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe należy zapoznać się z treścią polityki prywatności danego portalu. Można w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na chronienie swojej

prywatności

Profilowanie

Państwa dane osobowe będą przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 RODO w celu przygotowania dla Państwa najlepszej oferty.

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, w przypadku istotnych przyczyn

zewnętrznych (np. zmiany obowiązujących przepisów prawa). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej